Seznam zaměstnanců

Útvar ředitele:

Ing. Tomáš Rothröckl (CV)

ředitel

515282242, 602745465

tomas.rothrockl@nppodyji_cz
                               

asistent ředitele,

mediální koordinátor

   

Odbor péče o les:

Ing. Petr Vančura (CV)

náměstek ředitele, vedoucí odboru péče o les

537021524,  721853477 petr.vancura@nppodyji_cz

Ing. Jaroslav Ponikelský

péče o les, výzkum, plánování

537021525,  724358579 jaroslav.ponikelsky@nppodyji_cz
Oddělení lesní správy a péče o nelesní pozemky      

Ing. Milan Pořízka

vedoucí odd. lesní správy a péče o nelesní pozemky

537021521, 724160331 milan.porizka@nppodyji_cz
Ing. Radek Burcin

péče o nelesní plochy

537021522, 724358568

radek.burcin@nppodyji_cz

Ing. Pavel Novák

péče o les a myslivost

537021523, 724358569 pavel.novak@nppodyji_cz
Ing. Ivana Vršková ekonomicko administrativní pracovník 537021520, 739467360 ivana.vrskova@nppodyji_cz
Petr Bartoš lesní - LÚ Braitava 724358571 petr.bartos@nppodyji_cz

Ing. Martin Schmalzbauer

lesní - LÚ Větrník

724358573 martin.schmalzbauer@nppodyji_cz
Ing. Ivo Soukup

lesní - LÚ Vinohrady

724358577 ivo.soukup@nppodyji_cz
Ing. Jiří Novák

lesní - LÚ Nový Hrádek

724358574 jiri.novak@nppodyji_cz
Ing. Petr Růžička

lesní - LÚ Devět Mlýnů

602367438 petr.ruzicka@nppodyji_cz

Josef  Solař

lesní - LÚ Lesná

724358572 josef.solar@nppodyji_cz
Karel Traxler, DiS.

lesní - LÚ Šobes

724358576

karel.traxler@nppodyji_cz

František Doležal lesní mechanizátor 731645257  

Petr Vlasák

lesní mechanizátor 731645258  

Odbor ochrany přírody a krajiny:

Mgr. Zdeněk Mačát, Ph.D.

náměstek ředitele

vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny, zoolog

515282257

739466758

 zdenek.macat@nppodyji_cz

Oddělení speciální ochrany přírody a strategického plánování

     

Ing. Martin Škorpík

vedoucí oddělení spec. ochrany přírody a strateg. plánování,

referent strategie ochrany přírody

515282256, 724358582 martin.skorpik@nppodyji_cz

Ing. Robert Stejskal, Ph.D.

referent pro přírodovědný management lesních a nelesních ekosystémů, entomolog

515282249, 739467143 robert.stejskal@nppodyji_cz

Mgr. Lenka Reiterová

referent pro výzkum a soustavu Natura 2000, botanička

515282245, 739467174

lenka.reiterova@nppodyji_cz

Oddělení obecné ochrany přírody a krajiny a státní správy

     

Ing. Martina Kosová

vedoucí odd. obecné ochrany přírody a krajiny a státní správy, referent pro vodní hospodářství 515282250, 732581577 martina.kosova@nppodyji_cz

Ing. Veronika Dubovská

referent pro zemědělství a krajinnou ekologii 515282247, 602 502 758

veronika.dubovska@nppodyji_cz

Ing. Tomáš Šebesta

referent pro územní plánování a stavební řád

515282247, 724358581 tomas.sebesta@nppodyji_cz

Odbor veřejných vztahů,dokumentace a informatiky:

  náměstek ředitele, vedoucí odboru veřejných vztahů, dokumentace a informatiky    
Oddělení veřejných vztahů, dokumentace a informatiky      
  veřejné vztahy, ekoporadna    
Bc. Miroslav Buršík správce GIS 515282260, 605161657

miroslav.bursik@nppodyji_cz

Martina Lazárková pozemková správa 515282252, 739466445 martina.lazarkova@nppodyji_cz
Oddělení Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí      
Ing. Svatava Holubová

veřejné vztahy

vedoucí Navštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově
515291630, 606710300 infocentrum@nppodyji_cz
Martin Mahr

pracovník Navštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově

724358588 martin.mahr@nppodyji_cz
Oddělení terénní služby      
Petr Lazárek

terénní služba

vedoucí oddělení terénní služby
515282250, 724358589 petr.lazarek@nppodyji_cz
Ing. Libor Cvak strážce 724358590 libor.cvak@nppodyji_cz
RNDr. Jan Kos strážce 721853440 jan.kos@nppodyji_cz
Vladimír Plaček strážce 724358586

vladimir.placek@nppodyji_cz

Slavomír Poláček strážce 734789758

slavomir.polacek@nppodyji_cz

Odbor ekonomicko-provozní:

Ing. Josef Maxa (CV) náměstek ředitele, vedoucí odboru ekonomicko-provozního 515282244, 724336642 josef.maxa@nppodyji_cz
Oddělení ekonomické a administrativní      
Vlasta Kolbová hlavní účetní 515282246 vlasta.kolbova@nppodyji_cz
Alexandra Dvořáčková finanční účetní 515282255 alexandra.dvorackova@nppodyji_cz
Ludmila Nováková mzdová účetní 515282255 ludmila.novakova@nppodyji_cz
Hana Dovrtělová administrativní pracovník 515282242 hana.dovrtelova@nppodyji_cz
Eva Žemličková administrativní pracovník 515282240 eva.zemlickova@nppodyji_cz
Oddělení provozně technické      
Ing. Jaroslav Křivánek

investiční referent

vedoucí oddělení provozně-technického
515282251, 724358584 jaroslav.krivanek@nppodyji_cz
Bc. Silvestr Kozdas provozně–technický pracovník 515282251, 724368835 silvestr.kozdas@nppodyji_cz
  uklízečka