Rada NP Podyjí

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

§ 20

Rada národního parku

(1) K projednání a posouzení všech důležitých dokumentů ochrany a řízení národního parku a jeho ochranného pásma, zejména členění území národního parku do zón ochrany přírody a zásad péče o národní park, zřizuje orgán ochrany přírody radu národního parku (dále jen „rada“) jako iniciativní a konzultační orgán pro záležitosti příslušného národního parku.

(2) Členy rady jsou delegovaní zástupci všech obcí a krajů, na jejichž území se národní park a jeho ochranné pásmo rozkládá, a v horských oblastech zástupci Horské služby. Další členy rady z významných právnických a fyzických osob, zejména z oblasti ochrany přírody, lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu, odborníků z vědeckých a odborných pracovišť, popřípadě z jiných orgánů
státní správy, jmenuje a odvolává orgán ochrany přírody.

(3) Návrh zón národního parku, návrh klidových území národního parku, cesty a trasy navržené k vyhrazení v klidových územích národního parku a místa navržená k vyhrazení je orgán ochrany přírody národního parku povinen dohodnout s radou. Návrh zásad péče o národní park dohodne orgán ochrany přírody s radou postupem podle § 38a. 

(4) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 3, předloží rada prostřednictvím orgánu ochrany přírody neprodleně rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu životního prostředí, které na základě shromážděných podkladů může návrh upravit. O změně návrhu informuje radu.

Členové Rady Národního parku Podyjí:

Seznam členů Rady Národního parku Podyjí  Seznam členů Rady Národního parku Podyjí (červenec 2022) 

Důležité dokumenty:

Organizační řád Rady Národního parku Podyjí Organizační řád Rady Národního parku Podyjí (75,88 KB)

Jednací řád Rady Národního parku Podyjí Jednací řád Rady Národního parku Podyjí (462,81 KB)

 

Zápisy z jednání Rady Národního parku Podyjí:

15. 6. 2021 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 15. 6. 2021 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (1,97 MB)

11. 12. 2019 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 11. 12. 2019 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (2,45 MB)

28. 3. 2019 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 28. 3. 2019 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (12,84 MB)

11. 12. 2018 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 11. 12. 2018 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (798,89 KB)

6. 9. 2018 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 6. 9. 2018 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (5,27 MB)

17. 12. 2017 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 17. 12. 2017 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (3,73 MB)

29. 5. 2017 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 29. 5. 2017 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (1,74 MB)

7. 12. 2016 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 7. 12. 2016 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (10,16 MB)

15. 12. 2015 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy  15. 12. 2015 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (959,08 KB)

 11. 2. 2015 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy   11. 2. 2015 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (1,19 MB)

25. 2. 2014 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 25. 2. 2014 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (13,39 MB)

21. 2. 2013 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy 21. 2. 2013 - Zápis z plenárního zasedání Rady Národního parku Podyjí a jeho přílohy (825,15 KB)