Publikace


DVD

DVD Obrazky z Podyjí a osm krátkých bonusů v cyklu Podyjský kaleidoskop

Infomateriály

Několikastránkové infomateriály s řadou fotografií o důležitých fenoménech Národního parku Podyjí volně ke stažení.

Podyjské e-listí

Elektronický zpravodaj Správy NP Podyjí zasílaný prostřednictvím e-mailu.

Podyjské listí

Podyjské listí bylo nahrazeno Podyjským e-listím, k jeho odběru se můžete přihlásit na titulní straně našich stránek nebo v odkazu výše. V elektronické podobě nabízíme starší čísla Podyjského listí ke stažení ve formátu PDF.

Thayensia

Recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1998. Posláním časopisu je publikovat původní práce ze společenskovědních a přírodovědných oborů z širšího regionu Podyjí s těžištěm v bilaterálním Národním parku Podyjí / Thayatal. Počínaje číslem 6 (2004) je kompletní znění článků nyní ke stažení ve formátu PDF.


Uvedené publikace je možno objednat na Správě NP Podyjí (info@nppodyji_cz). Po objednání Vám budou zaslány na dobírku. Cena zasílané publikace tedy vzroste o poštovné.