Nabídka pronájmů a pachtů

Aktuální nabídky 

Nabídka pachtu pozemku v k.ú. Havraníky (p.č. 1842 o výměře 10200 m²) k zajištění ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma
(nabídky posílejte nejpozději do 19. 11. 2021)
Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (92,96 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (165,62 KB)
Mapa pozemku Mapa pozemku (1,81 MB)

Achiv nabídek

Nabídka pachtu pozemků v k. ú. Lukov k zajištění ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma
(nabídky posílejte nejpozději do 30. 4. 2021)

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (197,33 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (768,74 KB)
Mapa pozemku Mapa pozemku (1,65 MB)

Nabídka pachtu pozemků v k. ú. Havraníky k zajištění ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma
(nabídky posílejte nejpozději do 5. 3. 2021)

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (202,51 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (1,13 MB)
Mapa pozemků Mapa pozemků (859,53 KB)

Nabídka pachtu v k.ú. Hnanice k zajištění ochrany přírody a krajiny
(nabídky posílejte nejpozději do 27. 10. 2020)

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (195,70 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (495,78 KB)
Mapa pozemku Mapa pozemku (1,07 MB)

Nabídka pachtu v k. ú. Konice u Znojma k zajištění ochrany přírody a krajiny
(nabídky posílejte do 31. 8. 2020) 

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (363,62 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (504,85 KB)
Mapa pozemku Mapa pozemku (1,83 MB)

Nabídka pachtu v k. ú. Hnanice, Konice u Znojma a Popice u Znojma k zajištění ochrany přírody a krajiny
(nabídky posílejte do 31. 8. 2020)

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (207,51 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (715,57 KB)
Mapa pozemků - Konice a Popice Mapa pozemků - Konice a Popice (1,91 MB)
Mapa pozemků Hnanice Mapa pozemků Hnanice (2,09 MB)