Přeshraniční konference k výročí vyhlášení národních parků

Správa Národního parku Podyjí a Thayatal se dlouhodobě věnují péči o území, podporují jeho výzkum a environmentální vzdělávání ve své působnosti. V rámci projektu KPF-02-202 společně s Národním parkem Thayatal připomeneme výročí vyhlášení Národního parku Podyjí (30 let) a Národního parku Thayatal (20 let). Představíme historii jejich existence i vzájemnou spolupráci příhraničního regionu z pohledu odborných poznatků z území, posledních vědeckých průzkumů. 

Image

Územní ochrana má různý charakter v obou zemích, ale zároveň si klade společné cíle. Pro shrnutí nových poznatků a navázání nových kontaktů chceme spolupracovat na těchto základních aktivitách:

a) příprava konference
b) realizace konference
c) vydání sborníku odborných příspěvků.

Hlavním cílem projektu je připravit konferenci pro 120 - 140 účastníků, bude situována na území obce Hnanice, terénní exkurze budou probíhat na území národních parků a jejich ochranných pásem. 

V r. 2020 NP Thayatal slavil 20. výročí od jeho vyhlášení. S ohledem na aktuální situaci výskytu onemocnění COVID-19 (koronavir) v zemích EU zrušil plánované akce, a následně obě organizace se domluvily na uspořádání 1 společné akce v následujícím roce, tedy v r. 2021. Konec projektu je zvolen tak, aby bylo možné v případě potřeby (např. hygienická omezení) zvolit náhradní termín.

Konference Společným směrem

Realizace v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Doba realizace: 1. 1. 2021 - 30. 11. 2021
Celková výše podpory: 23 422 EUR, z toho příspěvek EFRR je 85%