Časté dotazy


Chci navštívit Čížov a Hardegg z české strany. Kde můžu odstavit své auto?

K hraničnímu přechodu Čížov - Hardegg je zákaz vjezdu  motorových vozidel. Silnice je pro motorová vozidla uzavřena již těsně za obcí Čížov. Odstavná plocha pro parkování vozidel je cca 100m před vjezdem do obce. Doporučujeme využít tohoto místa k parkování, neboť charakter komunikace neumožňuje parkování většího množství vozidel v samotné obci, aniž by došlo k poškození silniční zeleně. Vozidlům označeným symbolem pro invalidy je povolen vjezd až k rozcestí k Hardeggské vyhlídce.
 

Parkoviště v Čížově

Odstavná plocha v ČížověJe možné vstupovat na území Národního parku Podyjí z rakouské strany a na území Národního parku Thayatal z české strany?

I po vstupu České republiky do tzv. Schengenského prostoru není možné v zájmu zachování přírodních hodnot libovolně překračovat státní hranici a vstupovat na území I. a II. zóny obou národních parků. V Národním parku Podyjí - Thayatal proto není dovoleno překračovat řeku Dyji, která zde vytváří státní hranici v délce 25 km a kde i nadále platí zákaz vstupu mimo turistické stezky. Stejné omezení platí i v oblasti západně od obce Hnanice a v lesním komplexu Braitavy v západní části NP Podyjí. Pěší turisté a cyklisté mohou celoročně překračovat státní hranice na turistických stezkách: Čížov – Hardegg, Podmýče – Felling a Hnanice – Heiliger Stein.  

  Informační tabule Schengen

Informační tabule Schengen


Je povoleno v národním parku sjíždění Dyje na lodích?

Není. Dyje v úseku 40 km mezi Vranovem a Znojmem protéká první, tedy nejpřísněji chráněnou zónou parku. S výjimkou městečka Hardegg zde není žádné sídlo a nejsou zde vybudována žádná zařízení pro vodáky (tábořiště, WC, občerstvení, přístupové cesty pro odvoz lodí apod.). Nejen budování těchto zařízení, ale i vlastní provoz lodí by znamenal závažný zásah do nejcennějších partií národního parku. S uvolněním řeky Dyje pro vodáckou turistiku nesouhlasí ani rakouská strana. S vyjímkou úseku, kde Dyje protéká zastavěným územím obce Vranov nad Dyjí, není tedy tato aktivita povolena. 


Jaké sportovní a turistické aktivity jsou tedy v NP Podyjí povoleny?

Území je ideálním místem pro pěší a cyklistickou turistiku. Na české straně národního parku je vybudováno více jak 80 km pěších turistických tras a více jak 80 km cykloturistických tras. Na rakouské straně je vybudováno 6 pěších tras či okruhů a jízda na kole je tam povolena pouze po silnicích. Zcela nové jsou 2 trasy pro turistiku na koních (opět jen na české straně). Veškeré další sportovní aktivity (horolezectví, paragliding, vodní turistika apod.) jsou zakázány.


Která jsou nejzajímavější místa Podyjí, existují zde naučné stezky?

Zajímavých míst v Podyjí je celá řada. Ve východní části v blízkosti města Znojma doporučujeme nenáročné výlety na vyhlídky Králův stolec či Sealsfieldův kámen. Za pozornost určitě stojí rozsáhlá unikátní Havranická vřesoviště a vřesoviště Kraví hora v těsné blízkosti Znojma. Mimořádně zajímavá bude i návštěva středověkých Hradišťských teras. Turisté zajímající se o historii mlynářství jistě nenechají bez povšimnutí lokalitu Devět mlýnů pod vinicí Šobes. Nezapomenutelná je Cesta Jaroslava Krejčího, která vás provede hlubokým údolím řeky Dyje. Romantické povahy směřují k tajemnému Novému Hrádku, z jehož vyhlídkové plošiny se nabízí úchvatný pohled do centrální části NP Podyjí – Thayatal. Obec Čížov s ukázkou železné opony a městečko Hardegg s dramatickými vyhlídkami do údolí řeky patří mezi nejnavštěvovanější místa národního parku.  Pašerácká stezka vinoucí se vysoko nad Dyjí vás přivede k Ledovým slujím. Perlou Podyjí je barokní zámek ve Vranově nad Dyjí s několika zajímavými vycházkovými okruhy.
Zajímavá  místa na turistických stezkách nejsou propojena žádnou naučnou stezkou, ale na některých z nich (celkem téměř 20) je osazen tříjazyčný informační panel.

Sealsfieldův kámenSealsfieldův kámen

 

Králův stolec

Králův stolec