Časté dotazy


Proč se v některých částech NP pasou ovce a kozy?

Pastva je jedním ze způsobů péče o přírodně velmi hodnotné lokality jakými jsou vřesoviště, louky a stepní trávníky, které by bez těchto zásahů postupně zarostly lesem a s nimi by zmizela i řada ohrožených a vzácných druhů živočichů, rostlin a jejich společenstev. Pastva je mnohde nejúčinnějším způsobem péče o tato stanoviště, z nichž mnohá právě dlouhodobou pastvou vznikla.

Pastva ovcí u HavraníkůPastva ovcí u Havraníků

 


Kolik hnízdí černých čápů v NP Podyjí, jsou tady opravdu tak významní, že je tento pták ve znaku národního parku?

V současné době hnízdí v Podyjí 4-6 párů, vzhledem k malé rozloze NP Podyjí se jedná o vysoké číslo. Populace čápa černého se posledních letech zvyšuje, významné je, že v Podyjí čápi hnízdili i v dobách, kdy byli v ČR velmi vzácní. Lze říci, že údolí Dyje v NP je tradičním regionálně významným hnízdištěm.

Čáp černýČáp černý