Aktuality

1 3 4 5 6 10 20 30 40   Následující   ››

Při vytrhávání keřů na Mašovické střelnici vznikly i mělké tůně

tune-perex.jpg /MAŠOVICE/ Konec zimy v Národním parku Podyjí se nesl ve znamení pilné práce na nelesních lokalitách. Na Mašovické střelnici pracoval téměř měsíc bagr. Jeho úkolem bylo odstranit z vybraných míst náletové dřeviny. Odstraňování náletových dřevin je jedním z nejdůležitějších managementových opatření, jehož cílem je zpomalit zarůstání cenných nelesních biotopů, jako jsou suché louky, vřesoviště nebo pastviny.

 

Nový Hrádek je unikát ze 14. století v srdci národního parku

novy-hradek-perex.jpg Několik staletí trvající chátrání stavby, kterou nechal ve druhé polovině 14. století vybudovat  moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský nad řekou Dyjí, a pak také dlouhodobé odlesnění blízkých strmých svahů, umožnilo přímo v srdci nynějšího národního parku vznik unikátních teplomilných společenstev. Ta se vyvíjejí kontinuálně od roku 1645, kdy byl Nový Hádek dobyt a částečně pobořen švédskou armádou. Blíže se s nimi můžete seznámit díky dalšímu dílu seriálu Minuty z Podyjí. 

 

PŘÍRODA KOLEM NÁS - VÝSLEDKY 23. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

i.kat.-1.misto-autor-3.-5-let-vlastovicko-let-ms-a-zs-pri-fakult.-nemocnici-cernopolni /FOTOGALERIE, VÝSLEDKY 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE PŘÍRODA KOLEM NÁS/ Z téměř třinácti set obrázků a výtvarných děl vybírali letos porotci nejlepší práce v soutěži Příroda kolem nás . Do soutěže se zapojily děti z 131 škol a školek z různých míst po celém Česku. Porota se letos rozhodla ocenit 34 zaslaných prací. Ceny budou zaslány na adresu příslušných škol. Výstava vítězných prací bude ke shlédnutí od soboty 1.4. 2023 v Návštěvnickém středisku Správy Národního parku Podyjí v Čížově a to po celou návštěvnickou sezónu letošního roku. Všechny vybrané a oceněné výtvory si můžete už teď prohlédnout v naší fotogalerii (aktivní odkaz na konci článku). 

 

Experimentální veteranizace stromů má pomoci mizejícím druhům hmyzu

tesar-obr-perex.jpg Minulý týden Správa NP Podyjí uskutečnila na vybraných lokalitách určených k péči o druhovou a biotopovou rozmanitost zkušební zásah, který lze shrnout pod pojem „veteranizace dřevin“. Cílem tohoto managementového opatření je urychleně vytvořit podmínky pro vznik prostředí, které umožní přežití ohroženým druhům hmyzu a hub. 

 

Podyjí hostí všechny čtyři druhy našich užovek. I tu podplamatou

podplamatka-perex.jpg Užovka podplamatá je dalším zvířetem, s jehož zvyky se můžete seznámit prostřednictvím našeho seriálu Minuty z Podyjí, kterým provází zoolog Zdeněk Mačát. Pro náš nejmenší národní park je  tato užovka typickým druhem. Je totiž vázána na vodní prostředí, které pro ni představuje hlavně řeka Dyje. Zimuje ve skalnatých svazích a suťových lesích, a i těch nachází nad řekou dostatek. 

 

Správa NP Podyjí vykoupila další pozemky, většinou na Havranickém vřesovišti

vresoviste-perex.jpg Správa Národního parku Podyjí v roce 2022 pokračovala ve výkupech pozemků na území národního parku do vlastnictví státu z důvodu ochrany přírody a krajiny. Celkem bylo v uvedeném období vykoupeno 7,4 ha plochy území národního parku. Většina výkupů byla realizována v lokalitě Havranické vřesoviště.

 

Světlé lesy jsou chloubou Podyjí. Poznáte je v dalším díle našeho seriálu

teplomilna-doubrava-perex.jpg Teplomilné doubravy jsou klíčové pro biodiverzitu přírody Podyjí a jejich stanoviště s typickou bylinou, kručinkou chlupatou, jsou chráněny soustavou Natura 2000. V České republice patří světlé lesy mezi vůbec nejohroženější přírodní stanoviště. Kdysi je totiž silně ovlivňovala a formovala pastva hospodářských zvířat a specifické lesní hospodaření. Více se o nich dozvíte v novém díle seriálu Minuty z Podyjí. 

 

Dobrovolná pomoc přírodě: Přijďte na brigádu na koňskou pastvinu v Havraníkách

perex-kone.jpg V současné době finalizujeme letošní Kalendář vycházek pro veřejnost, který bude začínat brigádou pro veřejnost na koňské pastvině v Havraníkách. Na akci, která se uskuteční v sobotu 25. března, se můžete hlásit už nyní u našeho managementového specialisty Roberta Stejskala. Další informace níže. 

 

V Podyjí letos zimoval i netopýr velký, vrápenců přibývá

vrapenci-perex.jpg V Podyjí se počátkem února uskutečnilo tradiční sčítání netopýrů na zimovištích. Letos pokrylo 15 lokalit v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu, tři tradiční zimoviště přímo ve Znojmě a dalších pět míst v širším okolí. Celkově bylo sečteno 632 netopýrů patřících do 10 druhů. Ze sčítání vyplývá, že narůstá počet vrápenců malých a netopýrů brvitých, kterým vyhovuje teplejší klima.

 

Další Minuty z Podyjí patří mlokům skvrnitým

mlok-perex.jpg Blíží se jaro a brzy se Podyjí promění v ráj obojživelníků. Kromě raritního čolka dravého a dalších druhů vzácných čolků a žab můžete potkat i mloka skvrnitého, jehož populace je v národním parku velmi silná. Jeho zajímavá žlutá skvrnitost je zdaleka nápadná a má za cíl informovat každého, že má co do činění s jedovatým živočichem. Domovem jsou mu hluboce zaříznuté strže potůčků, které přitékají do Dyje.

 

Minuty z Podyjí představují i vzácné jeřáby

jerab-kornoutolisty-perex.jpg Podyjí je výjimečným územím s promělnivou krajinou, jejíž pestrost se projevuje i množstvím druhů živočichů a rostlin, které v národním parku žijí. Je domovem dokonce i pro dva endemity, druhy, které nenajdete nikde jinde na světě. V novém dílu našeho seriálu Vás s nimni seznámí botanička Správy NP Podyjí Lenka Reiterová. 

 

Další Minuty z Podyjí představují exmoorské koně

exmoor-perex.jpg Před druhou světovou válkou žilo na celém světě jen 45 kusů starobylého plemene exmoorských koní. To se ale podařilo zachránit a nyní se plemeno šíří na vybraná stanoviště po celé Evropě, především jako druh kopytníka, který pomáhá chránit cenné lokality před zarůstáním nálety. Od roku 2018 spásají tito koně i dvě stanoviště v Národním parku Podyjí. Blíže se s nimi seznámíte v dalším díle seriálu Minuty z Podyjí. 

 

Minuty z Podyjí přibližují brambořík nachový

brambornik-perex.jpg Druhé video ze série Minuty z Podyjí přibližuje divákům ikonickou květinu oblasti, brambořík nachový. Ten se na našem území vyskytuje přirozeně jen na stanovištích mezi Jemnicí, Blanskem a Znojmem. Podyjí patří k jeho vůbec našim nejbohatším lokalitám. Vzácná rostlina, jejíž kultivary patří k oblíbeným pokojovým květinám, je jedním z druhů alpské flóry, pro níž je národní park domovem. 

 

Ornitologové sečetli v Národním parku Podyjí nejméně vodních ptáků v historii

morcak.jpg /TISKOVÁ ZPRÁVA/ Přibližně stejný počet druhů, ale nejmenší počet pozorovaných exemplářů v historii zaznamenali při letošním mezinárodním sčítání vodních ptáků ornitologové na území Národního parku Podyjí. To se konalo třetí týden v lednu. Akce je součástí projektu, který ve stejnou dobu probíhá po celé Evropě už od roku 1966 a na území Národního parku Podyjí se provádí od roku 2005. Pozorování zásadně ovlivnily podmínky letošní teplé zimy, kdy byli ptáci rozptýleni a zdržovali se mimo tradiční lokality.

 

Na konci ledna se vrátí oblíbené přednášky o přírodě

foto-tomas-rasl.jpg /POZVÁNKA/ Máme radost, že vám můžeme oznámit postcovidový restart našeho tradičního a populárního cyklu přednášek Přírodou celého světa. Začínáme v úterý 31. ledna 2023 v 19:00 v Domě umění JMM na náměstí TGM  ve Znojmě přednáškou fotografa a cestovatele Tomáše Rasla „Cesta je jen jedna“.

 
1 3 4 5 6 10 20 30 40   Následující   ››