Konference: Národní park Podyjí – 25 let očima vědy

Konference konaná k 25. výročí vyhlášení Národního parku Podyjí se konala 22. a 23. listopadu 2016 ve Znojmě. Jejím cílem bylo představit a prodiskutovat současný stav bádání v regionu národního parku. Příspěvky se zaměřovali na výsledky výzkumů a monitoringu na poli přírodních i humanitní věd. 

Program konference:

Podrobný program ve formátu pdf. Podrobný program ve formátu pdf. (233,48 KB)

Abstrakty příspěvků:

Sborník abstraktů z konference Národní park Podyjí - 25 let očima vědy Sborník abstraktů z konference Národní park Podyjí - 25 let očima vědy (1,09 MB)

Prezentace ke stažení:

PŘIPRAVUJEME