Knihy a brožury

Skrytá rozmanitost Podyjí. Mykologický průvodce
ImageMykologický průvodce Alexandera Urbana Skrytá rozmanitost Podyjí shrnuje výsledky dvouletého výzkumu autora v obou národních parcích. Přestože se uskutečnil v pro houby relativně nepřívětivých suchých letech, dokázal zde najít přes dvě stovky druhů. Odborníci ocení, že se jedná o vůbec první podobnou práci mapující oba dva národní parky na březích Dyje. Kniha se tak stala prvním uceleným rakousko-českým souborem mykologických dat z tohoto území. Laiky potěší rozsáhlý atlas s důkladnou fotodokumentací jednotlivých nálezů, slovníček pojmů nebo jednoduché a základní informace o vybraných druzích hub.

Kniha ke stažení Kniha Skrytá rozmanitost Podyjí ke stažení (12,13 MB)


Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal
ImageNová kniha o cevnatých rostlinách Podyjí je výstupem projektu, jehož cílem bylo provést floristický průzkum území národních parků Podyjí (včetně ochranného pásma) a Thayatal. Celková rozloha studovaného území je 105,6 km². V knize se čtenáři seznámí s více než 1500 rostlinami. Jména druhů jsou kromě vědeckého názvosloví uvedena v českém i německém jazyce. Doplněna je kategorie ochrany, jak ji známe z České Republiky a také kategorie ze sousedního Rakouska. Komentáře k vybraným druhům jsou cenným příspěvkem k poznání zdejší flóry. Do nich je kromě poznatků z terénu promítnuta i excerpce literárních zdrojů. Kromě komentářů kniha přináší mapy pro 1200 druhů, které botanici v Podyjí a Thayatalu zachytili v letech 2019–2020 při intenzivním terénním mapování. V mapách je kromě aktuálního rozšíření druhu i stav v 90. letech 20. st. Zajímavý souhrn botanického poznání a flóry přináší obecné kapitoly, znalci ocení slovníček místních pojmů, který pracuje i s německými ekvivalenty. Kniha je dvojjazyčná, 400 stran.  Více...

Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal ke stažení Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal ke stažení (19,69 MB)


Společně přírodou. Ilustrovaný přírodovědný slovník a průvodce po biotopech
ImagePublikace formou ilustrovaného slovníku představuje hlavní biotopy a jejich obyvatele, které můžete potkat při svých výletech po Podyjí. Publikace je zaměřena na nejmenší návštěvníky národních parků Podyjí a Thayatal. U každého ze sedmi představených biotopů nalezneme ilustrace rostlin a živočichů, celkový pohled do biotopu a několik vysvětlujících pojmů, které souvisí se životem v biotopu nebo přírodními procesy. Zároveň je publikace doplněna o sedm herních a výukových listů a sedm ilustrovaných pohlednic. Koupit si ji můžete v našem Návštěvnickém středisku nebo po domluvě na holubova@nppodyji_cz. Cena: 65 Kč.
Ukázky ze Slovníku naleznete na našem webu. 


Expedice Podyjí
ImageChystáte se se skupinou žáků nebo vlastními dětmi do oblasti Devíti mlýnů? Zajímáte se o soudobé dějiny znojemského pohraničí? Stáhněte si metodickou příručku Expedice Podyjí včetně pracovních listů, které můžete okamžitě využít při procházce národním parkem nebo ve svých hodinách. Více...


Co ještě nevíte o Národním parku Podyjí ani po 25 letech od jeho vyhlášení?

Image

Kniha Co ještě nevíte o Národním parku Podyjí ani po 25 letech od jeho vyhlášení? (2018) se zaměřuje na různé stránky krajiny a historie Podyjí a snaží se zdůraznit hodnoty tohoto chráněného území a jeho živé a neživé přírody. Zájemci se v ní například dozví více o místech, která jsou ponechána přirozenému vývoji i o lokalitách, potřebujících i nadále pravidelnou lidskou péči. Nechybí ale ani kapitoly věnované obcím, historii turistiky nebo technickým a stavebním památkám. Více...


Podyjí v proměnách času 

Image

Autoři díla Podyjí v proměnách času (2018) se rozhodli zachytit to, co z lidské paměti často rychle mizí. Z historických obrazů, pohlednic a fotografií vybrali téměř dvě stovky míst, navštívili je a zdokumentovali. Vznikla tak jedinečná sbírka, která dokládá změny krajiny za více než sto posledních let. Více...


Národní park Podyjí 

160722_nppodyji_publikace_300.jpg

Editoři Jan Kos a Petr Lazárek připravili trojjazyčnou, fotografiemi nabitou publikaci přibližující základní informace o přírodě a historii území dnešního Národního parku Podyjí.
Vydala Správa Národního parku Podyjí 2016

Národní park Podyjí Národní park Podyjí (2,32 MB)


Národní park Podyjí (fotografická dvojkniha)

Národní park Podyjí

 

Bohumír Prokůpek a kolektiv autorů
Vydala Správa Národního parku Podyjí v nakladatelství ASCO, Praha 2012

Doporučená cena: 1999 Kč

Více informací, ukázky a objednávky na www.nppodyji.cz/kniha


Ptáci NP Podyjí/Thayatal

 

Ptáci Národního parku Podyjí / Thayatal

Die Vögel des Nationalparks Podyjí / Thayatal

Vlasta Škorpíková, Antonín Reiter, Martin Valášek, Václav Křivan, Jürgen Pollheimer

 

Vydala Správa NP Podyjí, Znojmo 2012

neprodejné

ke stažení zde:   Ptáci Národního parku Podyjí / Thayatal Ptáci Národního parku Podyjí / Thayatal (8,60 MB)


brožura NP PodyjíNárodní park Podyjí

Základní fakta o nejmenším národním parku České republiky

Vydala Správa NP Podyjí, Znojmo 2011

cena 89 Kč

ke stažení zde:   NP Podyjí NP Podyjí (3,94 MB)


 

šumpichMotýli Národních parků Podyjí a Thayatal
Jan Šumpich 
Vydala Správa NP Podyjí, Znojmo 2011

neprodejné

ke stažení zde:  Motyli Motyli (7,13 MB)


LESNIVEG.jpgLesní vegetace NP Podyjí
Milan Chytrý
Jiří Vicherek
Vydalo nakladelství Academia, za podpory Správy NP Podyjí, Praha 1995
Cena 210 Kč

 


PRIRODA.jpgPříroda - Sborník prací z ochrany přírody
Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí
(NP Podyjí)
Bronislav Gruna
Antonín Reiter
Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha a Správa NP Podyjí, Praha 1996
Neprodejné.

MEKKYSI.jpgMěkkýši NP Podyjí
Vojen Ložek
Jaroslav Vašátko
Vydalo Nakladatelství Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společnosti a Správou NP Podyjí, Praha 1996
Cena 30 Kč

PTACINP.jpgPtáci NP Podyjí
Josef Martiško
Jiří Vačkář
Bohumil Jagoš
Vydaly Moravské zemské muzeum a Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s nadací Litera a Správou NP Podyjí, Brno 1995
Cena 60 Kč

LYNX.jpgLynx - Mammaliologické zprávy
(Savci Národního parku Podyjí)
Antonín Reiter, Vladimír Hanák, Petr Benda, Jan Obuch
Vydalo Národní muzeum, Praha 1997
Cena 60 Kč

CEV_ROS.jpgAtlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí
/Verbreitungsatlas der Gefäßpflanyen des Nationalparks Thayatal
Vít Grulich
Petr Macháček
Vydala Masarykova univerzita, Brno 1997
Česko - německý text
Cena 210 Kč

HYDRO.jpgHydrobiology of the Dyje River in the National Park Podyjí, Czech Republic
Jan Helešic
František Kubíček
Vydala Masarykova Univerzita, Brno 1999
Cena 75 Kč

HOUBY.jpgHouby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí
Vladimír Antonín, Bronislav Gruna, Zbyněk Hradílek, Alois Vágner Antonín Vězda
Vydala Masarykova Univerzita za podpory Správy NP Podyjí, Brno 2000
Cena 180 Kč

CD_DREVO.jpgVýznam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech
Sborník příspěvků ze semináře s exkurzí konaného 8.-9. října 1999 v NP Podyjí.
pouze na CD - na vyžádání zdarma