DVD

DVD Obrazky z Podyjí a osm krátkých bonusů v cyklu Podyjský kaleidoskop

Kromě dokumentu na nosiči zájemci naleznou i sérii osmi krátkých snímků zaměřených na konkrétní témata. Dozví se tak více například o plazech Podyjí, jasoni dymnivkovém, řece nebo architektuře místních vesnic či skladbě lesů. Zhlédnout je můžete i na You Tube kanále Národního parku Podyjí.

DVD je v prodeji za 70 Kč. A je možné ho objednat nebo zakoupit v sídle Správy Národního parku Podyjí ve Znojmě nebo na návštěvnickém centru v Čížově

Anotace Obrázků z Podyjí

Je u nás jen velmi málo oblastí, kde se zachovala příroda v celé své pestrosti a kráse. Národní park Podyjí je jedním z takových klenotů, druhové bohatství je díky jeho poloze zcela výjimečné. Snímek provází diváka časem i prostorem jedinečné „galerie“, kterou na jihozápadě Moravy vytvořila řeka Dyje. Ukazuje místa a děje podivuhodné, se kterými se jinde nesetkáme, ale i takové, jaké můžeme najít ve svém okolí. Seznamuje s dramatickou geologickou historií území i s vývojem po poslední době ledové, který nekončí ani dneškem. Představeny jsou nejcennější biotopy, které se dnes vyvíjejí bez lidského zásahu, stejně jako vzácné rostlinné a živočišné druhy. Pozornost je věnována i významné roli člověka v celé historii Podyjí.

Scénář: Libor Ambrozek
Režie: Ivan Stříteský
Délka pořadu: 27 min.
Rok dokončení: 2016