Aktuality

Volná místa

Správa Národního parku Podyjí přijme 2 pracovníky/pracovnice na pozice zaměřené na regulaci invazních rostlin v NP Podyjí.

 

V blízkosti české celnice u Hardeggu poroste potomek památného dubu z Českého krasu

Břeh na české straně Dyje u Hardeggu v budoucnosti zastíní potomek památného dubu z Kody v Českém krasu. Na symbolické místě jej na začátku listopadu vysadili manželé Heike a Milan Hulánovi. Dub je jedním ze stromů vydražených na dobročinné aukci,...

 

Opravy uzavřou lávky přes Dyji

/UPOZORNĚNÍ, AKTUALIZOVÁNO/ Hamerská, Lipinská a Šobeská lávka prochází důkladnou rekonstrukcí. Až do poloviny listopadu tak dbejte zvýšené opatrnosti v jejich okolí. Kvůli výměně vadných dílů, demontáži zábradlí a novému nátěru také budou...

 

Další aktuality

Správa Národního parku Podyjí

Vítáme vás na oficiálních stránkách Správy Národního parku Podyjí. Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy.

Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.

Image

Na rakouské straně pečuje o Národní park Thayatal jeho správa Nationalparkverwaltung Thayatal.

evropský diplom

NP Podyjí je držitelem Diplomu Rady Evropy pro chráněná území

europarc

Správa Národního parku Podyjí je členem Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC

ImageSpolupráce národních parků Podyjí a Thayatal byla oceněna evropským certifikátem Federace EUROPARC