Aktuality

230606-lusthaus3-perex.jpg

Sousedé se znovu sešli u Lusthausu

Už v roce 2015 se obce Lesná, Horní Břečkov – Čížov a Správa NP Podyjí dohodly na pravidelném společném setkávání. Jako nejvhodnější místo pro něj byl vybrán Lesenský letohrádek, takzvaný Lusthaus, ke kterému má většina zúčastněných osobní...

 
foto-perex-bunkr.jpg

Čížovská celnice se vrátila do roku 1938

V sobotu 3. června začala dvěma komentovanými prohlídkami letošní výstava s názvem Podyjí 1938, která bude pro návštěvníky přístupná až do konce září. Připravil ji historický badatel a spisovatel Jan Lakosil se svým týmem ve spolupráci...

 
02.jpg

Výstava Podyjí 1938 přiblíží pohnuté události prostřednictvím dobových fotografií

Od soboty 3. června budou moci návštěvníci bývalé československé celnice u mostu do Hardeggu shlédnout výstavu, která prostřednictvím dobových fotografií připomene atmosféru pohnutého roku 1938 v Podyjí. Výstava fotografií a dobových artefaktů...

 

Další aktuality

Správa Národního parku Podyjí

Vítáme vás na oficiálních stránkách Správy Národního parku Podyjí. Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy.

Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.

Image

Na rakouské straně pečuje o Národní park Thayatal jeho správa Nationalparkverwaltung Thayatal.

evropský diplom

NP Podyjí je držitelem Diplomu Rady Evropy pro chráněná území

europarc

Správa Národního parku Podyjí je členem Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC

ImageSpolupráce národních parků Podyjí a Thayatal byla oceněna evropským certifikátem Federace EUROPARC